AFRICAN IMPALA

+ vhodný pre nápisnú dosku

+ cenová dostupnosť 

+ žiadne praskliny, štichy

-  mierna nasiakavosť       

 

pozn. : - kvôli tmavému zafarbeniu je  často využívaný  ako                            nápisná  doska                                                                                      - vhodný ku kameňom TARN, G664


AFRICAN RED

+ nízka nasiakavosť

+ pekný vzhľad 

+ žiadne praskliny, štichy 

- vhodný pre jednoduchšie          tvary           

                                                                                                                  

pozn. : - použiť rovnaký materiál pri ráme a nápisnej doske                          - vhodná čierna nápisná doska PREMIUM BLACK 


G 664

+ cenová dostupnosť

+ vynikajúci pomer                         cena/kvalita

+ žiadne praskliny, štichy 

- mierna nasiakavosť

- pri použití ako nápisná doska    nutnosť čiernych písmen 

pozn. : - použiť rovnaký materiál pri ráme a nápisnej doske                         - vhodná nápisná doska  PREMIUM BLACK a AFRICAN                       IMPALA                                                                                                  - vhodný na rám, prekrývaciu dosku     


HIMALAYAN BLUE

+ atypicky a krásny vzhľad

+ nízka nasiakavosť 

-  možný výskyt prasklín a             štichov  


                                                                                                          pozn. : - použiť rovnaký materiál pri ráme a nápisnej doske                          - vhodná nápisná doska  PREMIUM BLACK                                          - vhodný na urny


INDIAN AURORA 

+ atypicky a krásny vzhľad

+ nízka nasiakavosť 

- možný výskyt prasklín a            štichov


                                                                                                        pozn. : - použiť rovnaký materiál pri ráme a nápisnej doske                          - vhodná nápisná doska  PREMIUM BLACK                                         - vhodný na urny


LABRADOR

+ krásny vzhľad

+ nízka nasiakavosť   

- vhodný pre jednoduchšie          tvary


                                                                                                              pozn. : - použiť rovnaký materiál pri ráme a nápisnej doske                          - vhodná nápisná doska  PREMIUM BLACK                                         - vhodný na urny


OLIVE GREEN

+ krásny vzhľad  

+ nízka nasiakavosť  

- možný výskyt prasklín a            štichov


                                                                                                        pozn. : - použiť rovnaký materiál pri ráme a nápisnej doske                          - vhodná nápisná doska  PREMIUM BLACK                                         - vhodný na urny


PARADISO BASH

+ atypicky a krásny vzhľad 


- mierna nasiakavosť


                                                                                                                pozn. : - použiť rovnaký materiál pri ráme a nápisnej doske                          - vhodná nápisná doska  PREMIUM BLACK                                         - vhodný na urny


PREMIUM BLACK

+ nízka nasiakavosť

+ krásny vzhľad 

+ všestrannosť využitia 

- ľahko sa zašpiní


pozn. : - použiť rovnaký materiál pri ráme a nápisnej doske                          - vhodný na urny                                                                                    - vhodný ku každému materiálu 


TARN

+ cenová dostupnosť

+ vynikajuci pomer                         cena/kvalita

+ žiadne praskliny, štichy

- možný výskyt čiernych              flekov, machúľ priemer cca        do 2cm

pozn. : - použiť rovnaký materiál pri ráme a nápisnej doske                          - vhodná nápisná doska  PREMIUM BLACK a AFRICAN                       IMPALA                                                                                                  - vhodný na rám, prekrývaciu dosku


VIZAG BLUE

+ atypicky a krásny vzhľad  

- možný výskyt prasklín a            štichov                                                                                                                pozn. : - použiť rovnaký materiál pri ráme a nápisnej dosky                            - vhodná nápisná doska  PREMIUM BLACK