URNA-PREZIDENT 

CENA OD 170 EUR                                                                                                       

písmo umiestnené na platni                                                                                          verzia: 4cm + 4cm, 4cm + 6cm                                                                                      hrana: rovná                                                                         

PREVEDENIA:

AFRICAN IMPALA, AURORA, G664, HIMALAYA, OLIVE GREEN, PARADISO, PREMIUM BLACK, TARN, VIZAG BLUE URNA-PREZIDENT II

CENA OD 210 EUR 

písmo umiestnené na platni

verzia: 4cm + 4cm, 4cm + 6cm

hrana: rovná

PREVEDENIA:

AFRICAN IMPALA, AURORA, G664, HIMALAYA, OLIVE GREEN, PARADISO, PREMIUM BLACK, TARN, VIZAG BLUE 

URNA-PREZIDENT III

CENA OD 380 EUR 

písmo nápisnej doske

verzia: 4cm + 4cm, 4cm + 6cm

hrana: rovná

PREVEDENIA:

AFRICAN IMPALA, AURORA, G664, HIMALAYA, OLIVE GREEN, PARADISO, PREMIUM BLACK, TARN, VIZAG BLUE 
URNA-PREZIDENT IV

CENA OD 470 EUR 

písmo umiestnené na platni

verzia: 4cm + 4cm, 4cm + 6cm

hrana: rovná
PREVEDENIA:

AFRICAN IMPALA, AURORA, G664, HIMALAYA, OLIVE GREEN, PARADISO, PREMIUM BLACK, TARN, VIZAG BLUE