Urna - PREZIDENT VANGA RED

Urna PREZIDENT VANGA RED je vhodná pre prekrytie jedného hrobového miesta alebo urnového miesta. Urna je určená pre dva, štyri alebo šesť osôb

Rozmery môžu byť prispôsobené podľa zadania (tak aby základný tvar bol dodržaný)

Rozmer nápisnej dosky je 60cm x 90cm x 6cm

Odporúčaná farba písma:

  • Zlatá (zlatý pigment, pravé zlato 23kar.)