Urna - PREZIDENT OLD G664

Urna PREZIDENT OLD G664 je vhodná pre prekrytie jedného hrobového miesta alebo urnového miesta. Urna je určená pre dva, štyri alebo šesť osôb

Rozmery môžu byť prispôsobené podľa zadania (tak aby základný tvar bol dodržaný)

Rozmer nápisnej dosky je 60cm x 90cm x 6cm

Odporúčaná farba písma:

  • Čierna