Urna - PREMIER VIZAG / BAHAMA BLUE

Urna PREMIER VIZAG / BAHAMA BLUE je vhodná pre prekrytie jedného hrobového miesta alebo urnového miesta. Urna je určená pre dva, štyri alebo šesť osôb

Rozmery môžu byť prispôsobené podľa zadania (tak aby základný tvar bol dodržaný)

Rozmer nápisnej dosky je 66cm x 56cm x 4cm

Odporúčaná farba písma:

  • Striebro (strieborný pigment, pravé striebro)