Urna - PREMIER INDIA BLACK

Urna PREMIER INDIA BLACK je vhodná pre prekrytie jedného hrobového miesta alebo urnového miesta. Urna je určená pre dva, štyri alebo šesť osôb

Rozmery môžu byť prispôsobené podľa zadania (tak aby základný tvar bol dodržaný)

Rozmer nápisnej dosky je 66cm x 56cm x 4cm

Odporúčaná farba písma:

  • Zlatá (zlatý pigment, pravé zlato 23kar.)
  • Striebro (strieborný pigment, pravé striebro)