URNA-KLASIK

CENA OD 220 EUR 

písmo priamo na platni

verzia: 4cm                                                                                                                      hrana: rovná, fazeta


PREVEDENIA:

AFRICAN RED, AFRICAN IMPALA, AURORA, G664, HIMALAYA, LABRADOR, OLIVE GREEN, PARADISO, PREMIUM BLACK, TARN, VIZAG BLUE URNA-KLASIK 2

CENA OD 280 EUR 

písmo priamo na platni

                                                                                              verzia: 4cm + 6cm                                                    hrana: rovná, fazeta
PREVEDENIA:

AFRICAN RED, AFRICAN IMPALA, AURORA, G664, HIMALAYA, LABRADOR, OLIVE GREEN, PARADISO, PREMIUM BLACK, TARN, VIZAG BLUE URNA-KLASIK 3

CENA OD 390 EUR 

písmo na nápisnej doske
verzia: 3cm + 5cm, 4cm + 6cm
hrana: rovnáPREVEDENIA:

AFRICAN RED, AFRICAN IMPALA, AURORA, G664, HIMALAYA, LABRADOR, OLIVE GREEN, PARADISO, PREMIUM BLACK, TARN, VIZAG BLUE