Urna - KLASIK III OLD G664

Urna Klasik III NEW G664 je vhodná pre prekrytie jedného hrobového miesta alebo urnového miesta. Urna je určená pre dva, štyri alebo šesť osôb

Rozmery môžu byť prispôsobené podľa zadania (tak aby základný tvar bol dodržaný)

Nápisná doska môže byť prispôsobená tvarom nápisných dosiek z našej ponuky (upravené na rozmer 60cm x 55cm x 4-6cm)

Rozmer nápisnej dosky platne je 60cm x 55cm x 4cm

Odporúčaná farebná kombinácia s materiálmi:

  • India black
  • Africká impala

Odporúčaná farba písma:

  • Zlatá (zlatý pigment, pravé zlato 23kar.)
  • Striebro (strieborný pigment, pravé striebro)
  • Čierna