Urna - KLASIK I AFRICKÁ IMPALA

Urna Klasik I AFRICKÁ IMPALA je vhodná pre prekrytie jedného hrobového miesta alebo urnového miesta. Urna je určená pre dva, štyri alebo šesť osôb

Rozmery môžu byť prispôsobené podľa zadania (tak aby základný tvar bol dodržaný)

Rozmer nápisnej dosky / platne je 60cm x 60cm x 4cm

Odporúčaná farebná kombinácia s materiálmi:

  • India black
  • Francúzsky tarn

Odporúčaná farba písma:

  • Striebro (strieborný pigment, pravé striebro)