Nápisné dosky

slúžia na zobrazenie názvov, mien, dátumov a epitafov. Na výber máme z jednoduchých a tvarovaných pomníkov. Môžu byť osadené osobitne na podstavci, ale aj spolu s rámom. Väčšinou sú doplnené vázou a lampášom. Odporúčame vyberať z tmavých farieb materiálov, pre lepšie zviditeľnenie písmen ( pri svetlých materiáloch zlato a striebro zaniká a nahradené je čiernym pigmentom ) 

Rámy

používame na prekrytie hrobového miesta, krypty alebo ako náhradu za už starý kameninový hrob. Na výber máme rámy série Klasik, Simple ,Kriz a Up. Klasik a Up vyžaduje nápisnú dosku. Simple a Kriz môžu byť osadené aj bez nápisnej dosky a písmo je umiestnené priamo na platni rámu 

Urny

využívame na umiestnenie popolu našich blízkych. V ponuke máme urny, ktoré obsahujú rám, rám + pomník, ale aj urnu, ktorá vyžaduje klasickú nápisnú dosku. Pri urne obsahujúcej iba rám, je písmo umiestnené priamo na platni rámu. U zvyšných úrn je písmo umiestnené priamo na nápisnej doske-pomníku. Urny sú vhodnou alternatívou, ak vás limitujú rozmery hrobového miesta. Taktiež sú cenovo dostupnejšie

 Chodníky a krypty

sú základom pre každý produkt, ktorý ponúkame. Slúžia v prvom rade ako základ, podkladová plocha, na ktorú je neskôr umiestnený produkt. Taktiež zaručujú stabilitu, produkt sa nenakláňa a je vo vodováhe. Môžu byť povrchovo upravené dlažbou z keramiky alebo žuly 

Krypta, betónový výrobok slúžiaci na úschovu truhly. Pozostáva z viacerých panelov, ktoré do seba zapadajú. Kryptu samostatne neposkytujeme, musí byť naviazaná na produkt rámu alebo urny 

Vzorkovník

ponúka  na výber z materiálov ( žula - vyvretá hornina ), ktoré ponúkame. Popisujeme plusy, mínusy a  vhodné využitie. Neponúkame kvantitu ale kvalitu. Pracujeme iba s produktami o ktorých sme presvedčený o ich kvalite a vhodnosti využitia na potreby cintorínskej architektúry   

Písmo

patrí k hlavným  doplnkom, môže pozostávať z nápisov mien, dátumov a epitafov. Na povrchovú úpravu používame zlato, striebro alebo ich lacnejšie ekvivalenty. Pri svetlejších materiáloch odporúčame iné zafarbenie ( čierne ) 

Kríže a ornamenty

sú vhodnými doplnkami na skrášlenie celkového vizuálu. Vybrať si môžete spracovanie z pieskovaných, teda priamo na plochu nápisnej dosky alebo nerezových, ktoré sú vŕtané alebo lepené.  

Vázy a lampáše

sú vhodnými doplnkami, ak chcete uložiť sviecu a kvet. Typické umiestnenie týchto doplnkov je po stranách nápisných dosiek, ale môžu byť umiestnené i na častiach rámu. Ponúkame ich v prevedeniach z nerezu