ČISTENIE HROBOV

ČISTENIE - BRÚSENIE - STIERKOVANIE - IMPREGNÁCIA - SEKANIE DÁTUMOV - RENOVÁCIA PÍSMA


+ obhliadka zdarma 

+ obnovenie vzhľadu na niekoľko rokov ( poradenstvo ako zachovať vzhľad čo najdlhšie )

+ pri čistení zľava na  renováciu písma

+ pri čistení zľava na nové žulové platne

-  pri niektorých kameninových hroboch nie je možné čistenie ani iný postup z dôvodu ešte               väčšieho poškodenia. Odporúčame buď ponechať tak alebo nahradiť novým žulovým hrobom

CENNÍK

Čistenie jedno-hrobu bez platne

čistenie vodou + brúsenie diamantom + impregnácia  

45,00 €

Čistenie jedno-hrobu

čistenie vodou + impregnácia

60,00 €

Čistenie jedno-hrobu v.2

čistenie vodou + brúsenie diamantom + impregnácia 

80,00 €

Čistenie jedno-hrobu v.3

čistenie vodou + brúsenie diamantom + stierkovanie + impregnácia

140,00 €

Čistenie dvoj-hrobu bez platní

čistenie vodou + brúsenie diamantom + impregnácia

85,00 €

Čistenie dvoj-hrobu

čistenie vodou + impregnácia

120,00 €

Čistenie dvoj-hrobu v.2

čistenie vodou + brúsenie diamantom + impregnácia

160,00 €

Čistenie dvoj-hrobu v.3

čistenie vodou + brúsenie diamantom + stierkovanie + impregnácia

280,00 €

Renovácia ZLATO

cena za 1 znak čistenie / bez čistenia

1,00/1,50 €

Renovácia STRIEBRO

cena za 1 znak čistenie / bez čistenia

0,80 /1,00 €

Sekanie dátumov

cena za dátum

70,00 €