CENNÍK

Jedno-hrob

čistenie vodou + impregnácia

70,00€

Jedno-hrob

čistenie vodou + brúsenie + impregnácia

100,00€

Dvoj-hrob

čistenie vodou + impregnácia

130,00€

Dvoj-hrob

čistenie vodou + brúsenie + impregnácia

190,00€

Troj-hrob

čistenie vodou + impregnácia

180,00€

Troj-hrob

čistenie vodou + brúsenie + impregnácia

270,00€