CENNÍK

Chodník  jedno-hrob


200,00€

Chodník dvoj-hrob


300,00€

Chodník podstavec


100,00€

Krypta 1 osoba


140,00€

Krypta 2 osoby

pod sebou

270,00€

Krypta 2 osoby

vedľa seba

270,00€

Krypta 4 osoby

2 + 2 pod sebou

540,00€

Krypta 2 osoby

plastová do urny

60,00€

Krypta 4 osoby

plastová do urny

70,00€

Krypta 6 osoby

plastová do urny

80,00€

Výkop 1 osoba


100,00€

Výkop 2 osoby

pod sebou 

150,00€

Výkop 2 osoby

vedľa seba 

150,00€

Výkop 4 osoby

2 + 2 pod sebou 

250,00€